August 17, 2021

עליית מדד תשומות הבנייה

Return to Blog

עליית מדד תשומות הבנייה

עליית מדד תשומות הבנייה

עליית מדד תשומות הבנייה

תורת התמחור כוללת היבטים שונים בחישוב העלויות, שנועד להבטיח כי תהליך המכירה שלו יניב רווח למוכר. אך מה קורה כאשר העסקה נפרשת לאורך שנים, שבהן העלויות להפקת המוצר משתנות? במקרה זה נהוג להצמיד את המחיר לגורמים המשפיעים על עלותו.

הדבר נכון במיוחד בתחום הבנייה, שבו עלות המבנה יכולה להשתנות על־פי זמינות חומרי הבנייה ועלותם, האפשרות להעסיק עובדים זרים בשכר נמוך בתחום הבנייה, עלויות המכשור המשמש לבנייה ועוד. בתחום זה נהוג להצמיד את מחיר הנכס ל"מדד תשומות הבנייה", שבו נעסוק בהרחבה במאמר זה.

מי מפרסם את מדד תשומות הבנייה?

מדד זה מפורסם על־ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באמצע של כול חודש לאחר סקר מקיף, שעורכת הלשכה בקרב סיטונאים ויצרנים של חומרים לבנייה. אם המחירים גבוהים בחודש אחד יותר מהחודש הקודם, ניתן לראות עלייה באחוזים של המדד, ואם המחיר נמוך יותר המדד ירד.

מה התרחש בשנתיים האחרונות?

שנת 2020 הייתה שנה טוב מאוד מבחינת רוכשי הדירות, משום שמדד תשומות הבנייה היה נמוך יחסית ונותר בעינו בחודשים ינואר–פברואר, וכן בין מאי ויולי 2020.בחודשים אפריל ומאי המדד אפילו היה בשיעור שלילי של 0.1%.

עם זאת בשנת 2021 ניתן לראות את המגמה ההפוכה. כבר בדצמבר 2020 נצפתה עליה של0.4%, ומאז מדד תשומות הבנייה עלה ב־0.6% בינואר, ב־0.5% במרץ, באפריל עלה ב־0.8%ולאחר מכן במאי עלה ב־0.7%. ביוני הייתה עליה נוספת של 0.6%. וכך, ניתן לראות עלייה משמעותית לאורך כל השנה המשפיעה בצורה מהותית על המחיר המבוקש ועל התשלומים העתידיים של הקבלנים על הנכס.

האם ניתן לשלם לקבלן במזומן מראש ולהימנע מהצמדה למדד תשומות הבנייה?

בשל העלייה החדה במחירי הדירות, המתבטאת במספר אחוזים לשנת 2021, רוכשי דירות רבים ביקשו מהקבלנים להקדים את התשלומים ולהימנע מהצמדה למדד זה. אך, למרבה הצער, מרבית הקבלנים אינם מוכנים לוותר על התחשבנות עתידית בהתאם לשיעור המדד כאשר הקונה יקבל את המפתח.

לדוגמה, אם זוג יקבל את המפתחות לנכס בשנת 2023, והוא מקבל משכנתה כעת ומשלם מראש את התשלום עבור הנכס כולו, הוא עדיין יצטרך להוסיף את הסכום הנותר בהתאם לשיעור עליית תשומות הבנייה עד 2023.

הסיבה לכך היא שהקבלנים אינן מעוניינים לשאת בעלייה המשמעותית של מחירי החומרים ועלות העובדים המועסקים באתר הבנייה בשנים שבהן הנכס נבנה.

מה גורם לעלייה משמעותית זו?

העלייה המשמעותית בעלויות העובדים בתקופה זו היא הקשיים שמערימה המדינה על אספקת עובדים זרים בשל משבר הקורונה. בנוסף, קיימת עלייה הדרגתית של מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1.6% מתחילת השנה.  הדבר הוביל לעלייה ממוצעת של מחירי הדירות ב 7.2%, כאשר באזור הצפון המחירים עלו אף יותר בשיעור של 8.8%.

כלכלנים רבים צופים המשך הדרגתי של עליית מחירי הנכסים בשל גורמי השוק, העלות הנמוכה יחסית של קבלת הלוואות, עיכובים רבים באספקת הנכסים בשל הסגרים בזמן משבר הקורונה וכן ההיצע הנמוך משמעותית מהביקוש לנכסים. אחד הגורמים המרכזיים לעלייה זו הוא כמובן עליית מדד תשומות הבנייה.

לסיכום, כפי שניתן לראות גורמים שונים בשוק משפיעים כיום על עלייה מואצת שלמדד תשומות הבנייה וכן מחירי הנכסים. לכן, מי שהיום עדיין מתלבט אם לרכוש נכס חדש מקבלן עשוי למצוא את עצמו משלם יותר אם יחכה עוד שנה או שנתיים, במיוחד באזור הצפון, שבו מחירי הנכסים עלו בשיעור הגבוה ביותר. כדאי להמשיך ולעקוב אחר השינויים הצפויים לאור הרפורמות שמתכננים שרי השיכון והכלכלה, ולראות האם הנסיקה של מחירי הנדל"ן תמשיך באותה מגמה.

 

רוצים לקבל מידע על הפרויקטים החמים בשוק?

דברו איתנו | האוס נכסים