צוות המשרד

CEO,COO

גומייד עלאא

alaa@haus.co.il
CEO,CMO

גומייד מוסא

musa@haus.co.il